Orde Franciscà Seglar

CL Bastió d´en Sanoguera 3
07002 Palma ()
Tlf.:
ofsbaleares@yahoo.es

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes