Orde Franciscà Seglar

CL Bastió d´en Sanoguera 3
07002 Palma ()
Tlf.:
ofsbaleares@yahoo.es

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

06/12/2022Sant Nicolau de Bari, sant Pere Pasqual, santa Dionísia i Majòric.

Campanyes