ACIT Jove (Institució Teresiana)

CL Lledoner 6
07008 Palma ()
Tlf.: 971777282
md_gcla@hotmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes