Apostolat de l'Oració (APOR)

CL Monti-Sión 24
07001 Palma ()
Tlf.: 971711300
jmcasasnovas@gmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

06/12/2022Sant Nicolau de Bari, sant Pere Pasqual, santa Dionísia i Majòric.

Campanyes