Casal de la Pau (Associació Privada de Feels)

PS Passeig Ferrocarril 19
07500 Manacor ()
Tlf.:
camidesonfrau@hotmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes