Comunió i Alliberament

CL Morull 13
07360 Lloseta ()
Tlf.: 971885037
clmallorca@hotmail.com

Responsables

ConsiliariHorrach Llabrés, Rafel

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes