Famílies Nombroses

CL Estanc 5
07012 Palma ()
Tlf.: 971711664
brigidaoliver@wanado.es

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes