Grups d'Esplai de Mallorca

Casa de l´Església-Seminari 4
07001 Palma (Palma 1)
Tlf.: 971714479
gdem@gdem.org

Responsables

ConsiliariVicens Gomila, Francesc

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes