Missioners Laics dels Sagrats Cors

(Palma 1)
Tlf.: 971280290

Responsables

ConsiliariReynés Matas, MSSCC, Jaume

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes