Moviment d'Encontre Matrimonial

CL Cartago 28 A 5º A
07600 S´Arenal (Palma 1)
Tlf.: 971261869
encuentromatrimonialmallorca@gmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes