Moviment Cristià de Professionals de Mallorca

Cl General Ricardo Ortega 51 A 3º 1ª
07006 Palma ()
Tlf.: 971466670
goliverllado@gmail.com

Responsables

ConsiliariGual Tortella, Miquel

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes