Regnum Christi

CL Álvaro Bazán 3 2 C
07014 Palma de Mallorca (Palma 1)
Tlf.: 971718081
emiliopou@atpproyectos.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes