FOC

Cm dels Reis 102
07013 Palma ()
Tlf.: 971792087
yohannagomezrp@gmail.com

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

02/10/2022Sants àngels Custodis, sant Saturi, sant Teòfil.

prova

Campanyes