Joventuts Marianes Vicencianes-JMV

CL Semolera 16
07008 Palma (Tots)
Tlf.: 971421063
lamilagrosapm@planalfa.es

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes