Hospitalitat de Lourdes

CL Seminari 4
07001 Palma de Mallorca (Palma-Llevant)
Tlf.: 971213100
mayter53@yahoo.es

Responsables

ConsiliariAdrover Vallbona, Josep

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes