Apostolado del Rosario de la Aurora de Mallorca

Palma de Mallorca ()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

06/12/2022Sant Nicolau de Bari, sant Pere Pasqual, santa Dionísia i Majòric.

Campanyes