Normativa d’aplicació

Acords Església-Estat
Assignació Tributària
Preguntes freqüents

Sants del dia

08/12/2022Immaculada Concepció de santa Maria, sant Macari, sant Eutiquià papa.

Campanyes