Quan l’amor es refreda…

 

No és aquesta una frase feta, sinó a vegades una trista realitat. Per això, sempre és temps de conversió. Els cristians comptam amb aquest espai sagrat de la Quaresma que ens prepara per a viure el misteri més gran de la nostra fe, el Misteri Pasqual, és a dir, l’esdeveniment de la Mort i la Resurrecció de Jesús. Tota preparació demana creativitat i noves actituds, desfer els esquemes caducs d’una vida rutinària, i viure el goig de quelcom nou que s’apropa i que comença amb una renovada disposició interior.

El camí l’hem de fer els qui acollim la crida que ens fa l’Església i que el papa Francesc concreta en el Missatge que enguany ens ha dirigit. Quan l’amor es refreda i s’apaga la caritat en els cors, segurament hi ha alguna cosa que no està en orde. El referent per a saber-ho és Jesús i l’Evangeli, és comptar sobretot amb un grup de creients amb qui compartir, dialogar, pregar i celebrar junts. Avui no té sentit una fe individualista feta a la pròpia mida, prest es convertiria en un ídol d’un mateix i amb la tendència absurda d’adorar-lo.

Us convid, amigues i amics, a viure amb intensitat aquest temps de Quaresma amb la joia de l’Evangeli i amb la solidaritat amb els qui manco tenen. Farem el camí junts. M’ho aplic a mi el primer, al clergat, als germans i germanes de vida consagrada i a tots els laics i laiques que sou conscients de la necessitat que hi ha de renovació a les nostres comunitats parroquials, moviments apostòlics i grups cristians repartits per aquesta illa que Déu estima.    

No tindria sentit tot el que s’organitza per Setmana Santa i Pasqua –pens especialment en el nombrós grup de confrares– si no féssim l’esforç d’un temps de preparació interior, de participació més assídua dins la comunitat cristiana en les celebracions de la fe i en el compromís social que la fa activa. Els sagraments de l’Eucaristia i del Perdó en són moments importants. Proposem-nos aquest itinerari units en la pregària els uns pels altres i revisem-nos cada dia. Jesús hi és i ens acompanya!

Sants del dia

14/06/2024Sant Eliseu profeta, sants Anastasi, Fèlix i Digna.

Campanyes