Rebre, creure, llegir, ensenyar i practicar

 

Aquest és l’itinerari. Hi ha moltíssimes ocasions en les quals podem entrar en contacte amb la Paraula de Déu. Si no ho feim és perquè no volem. A través de la lectura de la Bíblia, de les celebracions litúrgiques i de moltes altres mediacions, a traves de les quals podem percebre des de la fe allò que Déu vol comunicar-nos. A l’Antic Testament, el Poble de Deu escoltava els patriarques i els profetes que li parlaven en nom seu i orientaven els comportaments personals i socials de la gent perquè es trobessin en consonància amb el que Déu volia. Al Nou Testament, escoltam directament Jesús, les paraules consignades per escrit a l’Evangeli i que són el referent de la comunitat cristiana per a ser missionera.

Encara que som tots els qui rebem l’encàrrec de comunicar el que Déu ens diu mitjançant la seva Paraula escoltada, llegida, proclamada, celebrada, i viscuda, hi ha qui pel sagrament de l’Orde tenim la missió de fer-la assequible al poble. Abans de Nadal i en aquest mes de gener, la nostra Església de Mallorca ha viscut el goig de tres ordenacions al diaconat, els mossens Roger, com a diaca permanent, i Baltasar i Danilo, com a diaques camí del sacerdoci. Una vegada més, aquesta ha estat l’exhortació en el moment de l’entrega del llibre de la Paraula de Déu: «Rep l’Evangeli de Crist, del qual has estat fet missatger; i creu el que llegeixes, ensenya el que creus i practica el que ensenyis”. Vet aquí l’itinerari: rebre, creure, llegir, ensenyar i practicar. Essent aquesta exhortació vàlida per a tot cristià, ho és aquest el meu estil, la meva pràctica?

Quan la gent veia i escoltava Jesús, no quedava indiferent, sinó que es preguntava «Qui és aquest? Ensenya amb autoritat una doctrina nova». La seva anomenada s’estengué per tot arreu. Demanem-nos: avui i aquí, els cristians ho som predicadors d’una «doctrina nova»? Anem, de la mà de Jesús, per aquest camí renovador! Facem que la nostra paraula i la nostra vida interpel·lin la nostra gent d’avui i s’entusiasmin per Jesús i l’Evangeli.

Sants del dia

14/06/2024Sant Eliseu profeta, sants Anastasi, Fèlix i Digna.

Campanyes