Verges Consagrades

Avda. Mossen Alcover 4
07500 Manacor
Tlf.:
Correu:

Sants del dia

23/02/2024Sant Policarp, sant Sineri, santa Milburga.

Campanyes