Canonesses Reg.Lat.de Sant Agustí

CL de Sta. Magdalena 2A
07003 Palma
Tlf.: 971715154
Correu: canonesaspalma@yahoo.es

Sants del dia

22/02/2024Càtedra de sant Pere apòstol, a Roma; sant Papies, santa Margalida de Cortona.

Campanyes