Missioneres del Stm.Sagrament i Mª Imm.

CL Calatrava 10-12
07001 Palma
Tlf.: 971715788
Correu:

Sants del dia

23/02/2024Sant Policarp, sant Sineri, santa Milburga.

Campanyes