Missioneres dels SS.CC - Palma

CL Guillém Galmés 38 baixos
07004 Palma
Tlf.: 971290462
Correu:

Sants del dia

23/02/2024Sant Policarp, sant Sineri, santa Milburga.

Campanyes