Missioneres dels SS.CC - Pollença

CL Mallorca 32
07460 Pollença
Tlf.: 971530667
Correu:

Sants del dia

23/02/2024Sant Policarp, sant Sineri, santa Milburga.

Campanyes