Puresa de Maria - Inca

CL Llevant 92
07300 Inca
Tlf.: 971881875
Correu: purezademaria@pmaria-inca.org

Sants del dia

22/02/2024Càtedra de sant Pere apòstol, a Roma; sant Papies, santa Margalida de Cortona.

Campanyes