Germanes de la Caritat - Porto Cristo

CL Monges 23
07680 Portocristo
Tlf.: 971820933
Correu:

Sants del dia

23/02/2024Sant Policarp, sant Sineri, santa Milburga.

Campanyes