Missioneres Verbum Dei-Establiments

CM De la Vela 11A
07010 Establiments (Palma)
Tlf.: 971768741
Correu: joaquinasalva@hotmail.com

Sants del dia

23/02/2024Sant Policarp, sant Sineri, santa Milburga.

Campanyes