Germanes de la Caritat - Santa Maria

CL Rector Caldentey 6
07320 Santa Maria del Camí
Tlf.: 971620081
Correu:

Sants del dia

22/02/2024Càtedra de sant Pere apòstol, a Roma; sant Papies, santa Margalida de Cortona.

Campanyes