Missioneres Verbum Dei

PL García Orell 15 6º B
07006 Palma
Tlf.: 871237083
Correu: catalinamorey@yahoo.es

Sants del dia

23/02/2024Sant Policarp, sant Sineri, santa Milburga.

Campanyes