Àrea per a la pastoral de fe i cultura
Assessora
Sra. Maria Dolors Garcia – Carpintero
 
Delegació d’Ensenyament
Delegada
Sra. Roser Sabiote
Pastoral dels Col·legis Diocesans
Responsable
Sr. Urko Cuevas
Comissió de Centres d’Església
Responsable
Sra. Francisca Salvá
 
Delegació per al diàleg fe – cultura
Delegat
Sr. Nicolau Dols

Sants del dia

08/12/2022Immaculada Concepció de santa Maria, sant Macari, sant Eutiquià papa.

Campanyes