Àrea per a la pastoral Sacramental
Assessor
Sr. Jaume Martorell
 
Delegació de litúrgia i ministeris laicals
Delegat
Mn. Pere Oliver
 
Delegació d’ecumenisme i diàleg interconfessional
Delegat
Mn. Baltasar Morell
 
Servei d’acollida, acòlits i lectors
Responsable
Mn. Joan Carles Thomàs
 
Servei de cant litúrgic
Responsable
Sra. Pilar Noguera

Sants del dia

07/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes