Carta als principals representants del món de la política a Mallorca

Al President i membres del Parlament de les Illes Balears

A la Presidenta i Consellers del Govern de les Illes Balears

Al President i Consellers del Consell Insular de Mallorca

Als Batles i Batlesses dels Ajuntaments de Mallorca

 

 

Amb el més sincer desig de col·laboració pel que ens afecta la causa de la Pau i el treball conjunt a favor de la promoció i defensa dels drets humans, em plau fer-vos arribar el text del Missatge que el Papa Francesc ha fet públic en ocasió de la Jornada Mundial de la Pau el dia primer de gener de l’any que acabam d’estrenar. El document porta el títol suggerent de «La bona política està al servei de la pau».

 

La raó de compartir aquest text del papa Francesc és perquè es tracta d’una aportació que fa l’Església en relació a l’exercici de la política que, com ell mateix diu, «és una altíssima vocació, una de les formes més precioses de la caritat, perquè cerca el bé comú».

 

És un text senzill, però molt clar, que m’ha semblat important compartir amb vosaltres els representants de la classe política de la nostra illa, precisament en uns moments en els quals necessitam unir forces –cadascú des de la seva pròpia vocació i actuació corresponsable dins la societat– per assegurar –com proposa el papa Francesc en el seu missatge– «una política al servei dels drets humans i de la pau», «una política que faci superar aquells vicis que afebleixen l’ideal d’una democràcia autèntica», «una política que promogui la participació dels joves i generi confiança», «una política que digui no a la guerra i a l’estratègia de la por» i ajudi a pensar i fer realitat entre tots «un gran projecte de pau».

 

En tot l’afer de projectes, propostes i realitzacions que els responsables polítics duis entre mans, pensau que podeu comptar amb l’Església en tot allò que sigui col·laborar amb el bé comú i que posa la dignitat de persona humana al centre i fonament de tot. El valor de transcendència que els creients hi posam encara ens compromet més a ser-hi fidels, ja que la responsabilitat política en si mateixa –com a compromís per al bé de tot el poble, especialment dels més necessitats i exclosos– l’hem d’assumir entre tots.

 

Sempre us tenim present en la pregària personal i en la de les nostres comunitats. És un gest de solidaritat i afecte envers els qui ens governau, perquè pugueu sentir-nos a prop vostre en l’esforç de servir de cada dia millor la gestió pública en bé de tots els conciutadans.

Sants del dia

17/07/2024Santes Justa i Rufina, sant Aleix, santa Hedwig.

Agenda – Pròxims esdeveniments

25 Jul
28 Jul
29 Jul
Radio Maria. Santo Rosario
Monasterio de la Visitación. Salesas + Google Map
03 Aug
Conferencia LA MIRADA SISTÉMICA, por Clara Ventura.
Xiringuito solidario Tabgha (PORTALS NOUS)
06 Sep
XVII Peregrinación al Santuario de Lourdes
Santuario de Lourdes (Francia)

Campanyes