La Diòcesi de Mallorca

Història
Estadístiques
Organització
El Bisbe de Mallorca
Bisbes de Mallorca

Sants del dia

30/01/2023Santa Martina, santa Jacinta Mariscotti, sant David Galván.

Campanyes