Protecció de menors

L’Església de Mallorca està ben conscienciada amb la lluita contra els abusos a menors i l’acompanyament a les víctimes. Si voleu fer alguna denúncia en l’àmbit de la protecció de menors i prevenció d’abusos sexuals, podeu fer-ho a través d’aquesta adreça de correu electrònic: protecciodemenors@bisbatdemallorca.org El correu serà rebut exclusivament pel director de l’Oficina per a la protecció de menors i persones vulnerables, Mn. Josep Adrover Vallbona, que es posarà en contacte amb vostè immediatament.

Totes les dades que s’incloguin, seran tractades amb la màxima confidencialitat entre el director de l’Oficina i la persona que traslladi aquesta informació.

Si preferiu concertar una cita telefònica ho podeu fer al 971 214 370 de dilluns a divendres entre les 08h i les 15h. La cita serà atesa amb la màxima celeritat possible..

L’Oficina per a la protecció de menors i persones vulnerables de la Diòcesi de Mallorca està formada per dos psicòlegs, un advocat penalista i un especialista en Dret Canònic, que vos podran acollir i assessorar, tan per les actuacions en l’àmbit penal, canònic i civil, com en l’acompanyament psicològic.

Protección de menores

La Iglesia de Mallorca está muy concienciada con la lucha contra los abusos a menores y el acompañamiento a las víctimas. Si queréis hacer alguna denuncia en el ámbito de la protección de menores y prevención de abusos sexuales, podéis hacerlo a través de esta dirección de correo electrónico: protecciodemenors@bisbatdemallorca.org El correo será recibido exclusivamente por el director de la Oficina para la protección de menores y personas vulnerables, Mn. Josep Adrover Vallbona, que se pondrá en contacto con usted inmediatamente.

Todos los datos que se incluyan, serán tratados con la máxima confidencialidad entre el director de la Oficina y la persona que traslade esta información.

Si preferís concertar una cita telefónica lo podéis hacer al 971 214 370 de lunes a viernes entre las 08h y las 15h. La cita será atendida con la máxima celeridad posible.

La Oficina para la protección de menores y personas vulnerables de la Diócesis de Mallorca está formada por dos psicólogos, un abogado penalista y un especialista en Derecho Canónico, que os podrán acoger y asesorar, tanto en las actuaciones en el ámbito penal, canónico y civil, como en el acompañamiento psicológico.

Sants del dia

04/12/2023Sant Joan Damascè, santa Bàrbara, sant Joan Taumaturg.

Campanyes