()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

03/12/2022Sant Francesc Xavier, sant Sofonies profeta, sant Lluci.

Campanyes