Convidats a canviar de ruta

 

Som convidats a cercar Déu amb la voluntat de voler-lo trobar. Aquest moviment, profundament humà i espiritual, ens posa en relació amb el misteri més gran, un moviment que és més atracció que recerca, perquè, en la relació de l’home amb Déu, la iniciativa sempre és de Déu. Per això, celebrar l’Epifania, que significa «manifestació» del Senyor, ens situa en l’orbita de la gratuïtat, del do, perquè és Déu qui, a través del seu Fill Jesús, té la iniciativa de «manifestar-se» i donar-se a conèixer. De part nostra, cal acollir-lo amb el cor net per a veure’l en tota la seva lluminositat i veritat.

 

Acostumats a certes inèrcies, ara se’ns demana d’anar per aquest camí, el que Déu ens traça per poder-lo trobar i, després, poder-lo anunciar. L’obra de l’evangelització no és compatible amb actituds de desconfiança i sospita, per això els qui cerquen Déu són convidats a canviar de ruta. Prou vegades llegim a la Bíblia que Déu ens diu: «els meus camis no són els vostres». D’aquí que l’Evangeli ens ensenyi que la recerca sincera de Déu ens duu a l’encontre amb ell, sense sospites, ni acomodacions, ni rebaixes.

 

L’Epifania del Senyor obre totes les portes de l’acollida, del diàleg, de la inculturació de la fe, de l’aprenentatge mutu, de la proximitat, de la complementarietat. En aquest camí hi trobam els pobres, perquè aprenguem a caminar amb ells i sense cap altra credencial que la Paraula de Déu i el testimoni que neix del seu Amor.

 

D’altra part, l’obertura que ens demana la manifestació de l’Infant Déu a tots els pobles i cultures és el que ens posa en contacte amb moltes persones que no comparteixen la nostra fe. La nostra relació amb elles i amb les que, pel motiu que sigui, s’han allunyat de Déu i de l’Església, pot ser recuperada i refermada si la nostra actitud és d’acollida, de proposta humil i d’acompanyament en la seva recerca.

 

Optar per aquesta ruta significarà algun canvi de mentalitat, el reconeixement dels nostres errors, l’esfondrament dels murs que ens separen, la superació de les intoleràncies. Haurem de prendre la decisió d’anar per un altre camí, perquè l’anunci de Jesucrist i el seu Evangeli estiguin totalment lliures de les adherències que desllueixen el seu contingut i afebleixen la seva força transformadora.

 

Sants del dia

06/02/2023Sant Pau Miki i companys màrtirs del Japó, sant Silvà, sant Mateu Correa.

Campanyes