Loading...
Loading Events
This event has passed.

El temps de litúrgic central dels cristians es la Pasqua, on celebram la resurrecció del Senyor; ara bé, el temps Pasqual es tan important, que dedicam les setmanes de Quaresma per a disposar la nostra anima per rebre al Senyor. Predica Mn. Francesc Ramis.

Go to Top