Homilía de Mons. Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca, en la Misa en sufragio por el P. Josep Massot y Muntaner

Sants del dia

30/03/2023Sant Joan Clímac, sant Pere Regalat, sant Lleonard Murialdo.

Campanyes