Palma – Llevant

La Porciúncula PP Franciscans de la T.O.R. (Es Pil·larí)

Sants del dia

04/12/2022Sant Joan Damascè, santa Bàrbara, sant Joan Taumaturg.

Campanyes