()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

06/02/2023Sant Pau Miki i companys màrtirs del Japó, sant Silvà, sant Mateu Correa.

Campanyes