Paraules pronunciades al final de la processó del Dijous Sant a la Catedral de Mallorca, davant del Crist de la Sang

I Jesús cridant amb una gran veu clamà:

« Tot s’ha complert! »

(Jn 19, 30)

 

És la Paraula de fidelitat a la paraula donada. És la convicció d’haver acomplert fins a l’últim moment la missió encomanada pel Pare. Tot s’ha duït a terme fins al més petit detall, una obra completada que ha donat l’orientació definitiva a la trajectòria de la humanitat cap a la seva plenitud en Déu.

 

La llavor ha estat enterrada en el cor de la terra fent-la l’hàbitat més digne de l’home perquè ha acollit el cos de Jesús en el seu interior perquè neixi la Vida per a sempre.

 

La missió realitzada és el compliment de la voluntat de Déu, la signatura que autentifica amb la resurrecció del Fill el pas alliberador de Déu Pare enmig de nosaltres, la victòria definitiva sobre el pecat, tot mal i la mort.

 

Ni el triomf humà ni l’espectacularitat elitista han pogut dominar a Jesús oferint-li l’ultima temptació. Tots els sistemes de seguretat han saltat i les seves alarmes de catàstrofe s’han convertit en campanes de glòria.

 

Jesús ens ha retornat la dignitat ferida i ha obert definitivament la porta de la Vida, de l&#39Amor i de l&#39Esperança que ningú mai més podrà tancar. D&#39ell hem après, a ell només seguim amb el goig d&#39una gojosa fraternitat recuperada.

 

A ell deim amb Pere en la seva confessió de fe i amb el centurió al peu de la creu: «Tu ets el Crist, el Fill del Déu viu»

 

Sants del dia

25/02/2024Sant Nèstor, sant Cèsar, santa Waldburgis.

Campanyes