()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

22/06/2024Sant Paulí, sants Joan Fischer i Tomàs More, sant Albà.

Campanyes