()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

25/06/2024Sant Pròsper d'Aquitània, sant Guillem abat, santa Euròsia.

Campanyes