Parròquia de Sant Jordi

Parròquia de Sant Jordi
07349 ORIENT (Pla-Nord)
Tlf.: 971510047
parroquiaalaro@hotmail.es

Responsables

Administrador parroquialBarceló Nadal, Bartomeu Lluís

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes