Instituto Id de Cristo Redentor. Misioneras y Misioneros Identes

CL Ses Rafaletes 14 10º G
07015 Palma de Mallorca
Tlf.: 971402307
Correu: franciscogalloa@yahoo.es

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes