Benedictines de l'orde de Sant Benet - Manacor

Apartat 153
07500 Manacor
Tlf.: 971551484
Correu:

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes