Canonesses Reg.Lat.de Sant Agustí

CL de Sta. Magdalena 2A
07003 Palma
Tlf.: 971715154
Correu: canonesaspalma@yahoo.es

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes