Canonesses Reg.Lat.de Sant Agustí

CL de Sta. Magdalena 2A
07003 Palma
Tlf.: 971715154
Correu: canonesaspalma@yahoo.es

Sants del dia

09/02/2023Santa Apol•lònia, sant Rainald, sant Miquel Febres Cordero.

Campanyes