Agustines Germanes de l'Empar - Alcúdia

CLCabrera 5
07400 Alcúdia
Tlf.: 971545843
Correu: administracion@nsc-alcudia.com

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes