Germanes de la Caritat-Casa General

CL Rvd.Gabriel Bestard 3A
07011 Son Roca (Palma)
Tlf.: 971755590
Correu: gecasvp@planalfa.es

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes