Germanes de la Caritat-Casa General

CL Rvd.Gabriel Bestard 3A
07011 Son Roca (Palma)
Tlf.: 971755590
Correu: gecasvp@planalfa.es

Sants del dia

09/02/2023Santa Apol•lònia, sant Rainald, sant Miquel Febres Cordero.

Campanyes