Germanes de la Caritat - Sant Rafel

CL Pablo Iglesias 4 1r
07004 Palma
Tlf.: 971750337
Correu: comunitat@arcangelsantrafel.com

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes