Germanes de la Caritat - Establiments

CR d´Esporles 183
07010 Establiments (Palma)
Tlf.: 971768805
Correu: ceciliamirollull@gmail.com

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes